1. Khi hàng hóa trong kho được bán hết,
  cửa hàng sẽ tự động đóng cửa. Vì vậy các đại gia phải thường xuyên theo
  dõi cửa hàng mình để luôn đảm bảo có hàng hóa trong kho. Click Mua hàng
  mỗi khi hàng trong kho hết.
 2. Các cách thức mua hàng:


 • Mua hàng với số lượng siêu nhỏ: hàng hóa chỉ đủ bán trong 1 ngày. Chi phí mua hàng: 100G
 • Mua hàng với số lượng nhỏ: Hàng hóa đủ bán trong 2 ngày. Chi phí mua hàng 250G
 • Mua hàng với số lượng vừa: Hàng hóa đủ bán trong 3 ngày
 • Mua hàng với số lượng lớn: Hàng hóa đủ bán trong 4 ngày
 • Mua hàng với số lượng siêu lớn: Hàng hóa đủ bán trong 5 ngày
Chi phí mua hàng đối với 3 loại sau không xác định và phụ thuộc vào cấp cửa hàng.
Lưu ý: Bạn nên cân nhắc khả năng kinh doanh của
cửa hàng mình để mua với số lượng thích hợp. Tránh tình trạng mua với
số lượng quá lớn, không bán hết làm tăng chi phí hàng tồn kho.


3. Các cách thức vận chuyển:


 • Vận chuyển tốc độ châm: mất 12 tiếng và 100G
 • Vận chuyển phổ thông: mất 6 tiếng và 300G
 • Vận chuyển tốc độ nhanh: mất 3 tiếng và 500G
 • Vận chuyển tốc độ đặc biệt: mất 1 tiếng 1 xu
 • Vận chuyển siêu tốc: mất 2 phút và 3 xu


Tùy thuộc vào quỹ thời gian và tiền bạc của bạn mà chọn phương thức vận chuyển thích hợp.
Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều nếu tiếp tục mua hàng cho 1 ngày khi trong kho vẫn còn hàng cho 13 tiếng nữa.

Thị Trưởng